Over Venray Bloeit

Venray Bloeit is van iedereen en voor iedereen in de gemeente Venray. Diverse organisaties, bedrijven, instellingen en inwoners werken erin samen. Immers, samen maken we Venray. Een Venray dat veel aantrekkelijks in zich heeft. En dat nog meer moois kan bieden door ideeën uit de samenleving. Die moeten dan ook de ruimte krijgen. Venray Bloeit helpt mensen en organisaties op weg bij de promotie van hun activiteiten in Venray. Want juist die maken Venray aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Activiteiten waar mensen energie van krijgen, plezier aan beleven, een inkomen uit halen of waar mensen op een andere manier baat bij hebben. Dat maakt Venray vitaal. Daar zijn we trots op. En dat willen we met Venray Bloeit uitdragen.

De organisatie

Stichting Venray Bloeit is van én voor iedereen in de gemeente Venray. Diverse partijen werken erin samen. Venray Bloeit stimuleert bestaande en nieuwe initiatieven van en tussen stakeholders en andere partners in de gemeente Venray. Dit met als doel om Venray positief op de kaart te zetten, zowel bij bezoekers van buitenaf als bij de inwoners van gemeente Venray zelf. Samen laten we zo zien dat het goed wonen, werken, ondernemen, recreëren en shoppen is in Venray. 

 

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit de partners in Venray Bloeit: Toeristisch Recreatief Platform Venray, Venray Centraal, de markt, Gemeente Venray, Woontafel, Venrays Ondernemers Platform, Suyderland en Rabobank Horst Venray. Deze organisaties zijn gekoppeld aan de thema’s van Venray Bloeit. De stuurgroep is verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid. De leden van de stuurgroep zijn ambassadeurs van Venray Bloeit. Ze openen deuren, en dragen stakeholders aan en zijn in sommige gevallen kartrekker van projecten. De stuurgroep wordt ondersteund door de stichting. Voorzitter van de stuurgroep is wethouder Jan Loonen. 

 

Stichting

De stichting Venray Bloeit legt vooral verbindingen. Ze voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit André Tonen (voorzitter), Hanneke Marsman (secretaris) en Jacques Klaassen (penningmeester). De stichting organiseert en borgt de communicatie en activiteiten. De stichting ondersteunt de stuurgroep op het gebied van uitvoering. Aanspreekpunt is stichtingsvoorzitter Andre Tonen, hij is bereikbaar per mail.

 

Communicatieteam

Het communicatieteam bestaat uit afgevaardigde communicatiedeskundigen vanuit de partners. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van alle communicatie en bewaakt de huisstijl in zowel de algemene communicatie, de eigen campagne als de projectcommunicatie. Het communicatieteam wordt begeleid door strategisch marketing- en communicatiebureau Viduro.

Het communicatieteam is bereikbaar via communicatie@venraybloeit.nl.

Partners

De partners in Venray Bloeit willen bijdragen aan goed leven, werken en vertoeven in de gemeente Venray. Dat doen zij met een geldelijke bijdrage, maar vooral ook met ondersteuning in de organisatie van evenementen, communicatie en het delen van kennis. We stellen ze graag aan u voor.

 

Venray Centraal

Venray Centraal is de ondernemersvereniging van het kernwinkelgebied in Venray. Het doel is het krachtig bundelen, coördineren en/of initiëren van alle (ondernemers)initiatieven om het kernwinkelgebied van Venray aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek. Door gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld promotie, marketing en de aankleding van de openbare ruimte (zoals kerstverlichting), zorgen zij ervoor dat consumenten graag naar de binnenstad komen. 

 

Toeristisch Recreatief Platform Venray

Het Toeristisch Recreatief Platform Venray is een organisatie van en voor ondernemers in recreatie en toerisme. Het is een bindende en stimulerende organisatie voor de toeristisch recreatieve sector in de gemeente Venray. Het zet zich in voor promotie en marketing van het in de gemeente Venray aanwezige aanbod op gebied van toerisme en recreatie.

 

Gemeente Venray

De gemeente Venray is bestuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.
Uit het collegeprogramma 2014-2018: ‘We koesteren in Venray ons gevarieerd bedrijfsleven en een woon-leefklimaat met een divers en onderscheidend voorzieningenniveau. Er is een bruisend en bloeiend cultureel, maatschappelijk en economisch hart waar activiteiten
en initiatieven van, voor en door ondernemende inwoners van Venray worden gestimuleerd’.

 

Woontafel

De Woontafel is een unieke samenwerking tussen makelaars, bouwbedrijven, financiële instellingen, ontwikkelaars, adviseurs, grondeigenaren en gemeente Venray. Samen houden zij het woonaanbod op peil en zorgen voor passende en betaalbare woongelegenheid.

 

Rabobank Horst Venray

Rabobank Horst Venray is een financiële dienstverlener die haar coöperatieve kracht graag inzet voor haar klanten en de samenleving.

 

Suyderland 

Suyderland is landelijk actief in winkel- en bedrijfsvastgoedbeleggingen en commerciële projectontwikkeling. De organisatie is goed op de hoogte van de lokale vastgoedmarkt in Venray. Het bedrijf investeert niet alleen in commercieel vastgoed, winkel- en woningportefeuilles maar ook in het maatschappelijk welzijn van gemeente Venray.

 

Markt 

Elke maandag staat van 11.00 tot 17.00 uur een gezellige weekmarkt in het centrum van Venray. Op het Henseniusplein en het Schouwburgplein staan wekelijks zo’n 40 kramen. De marktlieden bieden er de meest uiteenlopende artikelen aan. Van groenten, fruit, kaas, vis en bloemen tot kleding, parfum, sieraden, lederen tassen, ondergoed en lingerie. En van gereedschap en wenskaarten tot dierenbenodigdheden. Je vindt er alles. Ideaal voor de wekelijkse boodschappen en ook heerlijk om gewoon rond te struinen. Tot maandag!

 

VOP

VOP is een Venrays Ondernemers Platform waar ruime tien ondernemings-verenginingen uit de regio Venray en Wanssum zijn ondergebracht. De gezamenlijke ondernemingen zorgen ook jaarlijks voor het Nieuwjaarsevenement in de Schouwburg Venray waar de Venrayse Ondernemers Prijzen uitgereikt worden aan de ondernemer van het jaar.