Organisatie

 

Stichting Venray Bloeit is van én voor iedereen in de gemeente Venray. Diverse partijen werken erin samen. Venray Bloeit stimuleert bestaande en nieuwe initiatieven van en tussen stakeholders en andere partners in de gemeente Venray. Dit met als doel om Venray positief op de kaart te zetten, zowel bij bezoekers van buitenaf als bij de inwoners van gemeente Venray zelf. Samen laten we zo zien dat het goed wonen, werken, ondernemen, recreëren en shoppen is in Venray. 

 

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit de partners in Venray Bloeit: Toeristisch Recreatief Platform Venray, Venray Centraal, de markt, Gemeente Venray, Woontafel, Venrays Ondernemers Platform, Suyderland en Rabobank Horst Venray. Deze organisaties zijn gekoppeld aan de thema’s van Venray Bloeit. De stuurgroep is verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid. De leden van de stuurgroep zijn ambassadeurs van Venray Bloeit. Ze openen deuren, en dragen stakeholders aan en zijn in sommige gevallen kartrekker van projecten. De stuurgroep wordt ondersteund door de stichting. Voorzitter van de stuurgroep is wethouder Jan Loonen. 

 

Stichting

De stichting Venray Bloeit legt vooral verbindingen. Ze voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit André Tonen (voorzitter), Hanneke Marsman (secretaris) en Jacques Klaassen (penningmeester). De stichting organiseert en borgt de communicatie en activiteiten. De stichting ondersteunt de stuurgroep op het gebied van uitvoering. Aanspreekpunt is stichtingsvoorzitter Andre Tonen, hij is bereikbaar per mail.

 

Communicatieteam

Het communicatieteam bestaat uit afgevaardigde communicatiedeskundigen vanuit de partners. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van alle communicatie en bewaakt de huisstijl in zowel de algemene communicatie, de eigen campagne als de projectcommunicatie. Het communicatieteam wordt begeleid door strategisch marketing- en communicatiebureau Viduro.

Het communicatieteam is bereikbaar via communicatie@venraybloeit.nl.