VVV Venray - Toeristisch Recreatief Platform Venray

Het Toeristisch Recreatief Platform Venray is een organisatie van en voor ondernemers in recreatie en toerisme. Het is een bindende en stimulerende organisatie voor de toeristisch recreatieve sector in de gemeente Venray. Het zet zich in voor promotie en marketing van het in de gemeente Venray aanwezige aanbod op gebied van toerisme en recreatie.

 
Mgr. Goumansplein 1
5801 CZ Venray
0478 510 505
venray@vvvnoordlimburg.nl

Venray Centraal

Venray Centraal is de ondernemersvereniging van het kernwinkelgebied in Venray. Het doel is het krachtig bundelen, coördineren en/of initiëren van alle (ondernemers)initiatieven om het kernwinkelgebied van Venray aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek. Door gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld promotie, marketing en de aankleding van de openbare ruimte (zoals kerstverlichting), zorgen zij ervoor dat consumenten graag naar de binnenstad komen. 

 

De Bleek 39
5801 MC Venray
info@venray-centraal.nl

Gemeente Venray

De gemeente Venray is bestuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.

 

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@venray.nl
www.venray.nl

Venrays Ondernemers Platform

VOP is een Venrays Ondernemers Platform waar ruime tien ondernemings-verenginingen uit de regio Venray en Wanssum zijn ondergebracht.

 

www.vop.nu