Over het evenement

ook op de grote markt wordt er weer iengejekt tijdens het jaarlijkse Iensjekke