Save the date Symposium Leefstijlakkoord Venray evenement

 Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de gezondste jeugd en de gelukkigste senioren van Limburg wonen en leven. Daarnaast wil de gemeente de duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven vergroten. Dat zijn de eerste drie ambities van het Leefstijlakkoord Venray. 


Ruim zestig organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen tekenden 17 juni bij Optisport het Leefstijlakkoord Venray. Zij willen bijdragen aan een duurzaam fitter, gezonder en vitaler Venray. Sportformateur Maurice Ambaum gaat de komende maanden met alle partners in gesprek over hun bijdrage aan het Leefstijlakkoord. Daarnaast start in het najaar een onderzoek naar het ‘geluksgevoel’ van 70-plussers in de gemeente Venray. 


De resultaten van het onderzoek naar het ‘geluksgevoel’ en de resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD onder de jeugd in de gemeente Venray worden tijdens een symposium op woensdag 23 oktober in Hotel Asteria - Zaal Zeven bekend gemaakt. Tevens zal die avond het Leefstijlakkoord Venray worden gepresenteerd en toegelicht. Het Leefstijlakkoord wordt begin november ingediend bij het ministerie van VWS. Als het wordt goedgekeurd, ontvangt Venray financiële middelen van het ministerie om het Leefstijlakkoord uit te voeren.


 


Voorlopige programma
19.30-19.45 uur: inloop

19.45-20.00 uur: presentatie resultaten gezondheidsonderzoek GGD onder jeugd

20.00-20.15 uur: presentatie onderzoek ‘geluksgevoel’ senioren

20.15-20.45 uur: presentatie en toelichting Leefstijlakkoord Venray, mogelijkheid om aanpassingen of aanvullingen voor te stellen voor het Leefstijlakkoord

20.45-21.00 uur: bespreken vervolgtraject en afronding

21.00 uur: informele nazit
 


Het Leefstijlakkoord Venray heeft inmiddels ook een eigen website, waar we de informatie en nieuwe ontwikkelingen zullen plaatsen: www.leefstijlakkoordvenray.nl