Over het evenement

ART IS A SHELTER, nieuwe reeks tentoonstellingen in Odapark Venray
Molukkers waren in hun barakken altijd
‘kofferklaar’
Begin jaren vijftig arriveerden 12.500 KNIL-militairen die in Indië voor
Nederland hadden gevochten en hun gezinnen in de havens van
Rotterdam en Amsterdam. Directe aanleiding voor hun komst was de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië en het uitroepen van de
onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Hun verblijf in Nederland
zou tijdelijk zijn, reden waarom de Molukkers veelal werden gehuisvest
in barakken, onder meer op het kazerneterrein in Blerick en in Venray.
De Venrayse barakken stonden in Vlakwater, het huidige gebied van
Beeldenbos Odapark.
Rumah
Zo’n soort barak vormt het hart van de nieuwe tentoonstelling ART IS A
SHELTER: RUMAH (Maleis voor ‘huis’) die Odapark zondag 8
september om 12.00 uur opent. De expositie toont werk van acht
kunstenaars die drie generaties vertegenwoordigen van Nederlandse
kunstenaars met een Molukse achtergrond. Odapark wil daarmee een
beeld schetsen van de invloed die de gemeenschappelijke geschiedenis
van de kunstenaars op hun werk heeft.
Van de kunstenaars Rogier Roeters (tekeningen, video), Ben Manusama
(schilderijen), Shelly Lapré (projecten, educatie, performance), Sias
Fanoembi (sculpturen), Kim Pattiruhu (foto’s, video), Kitty Luhulima
(tekeningen), Ingrid van der Hoeven (sculpturen) en Pieter Latul
(schilderijen) verwijst alleen de laatste in zijn werk rechtstreeks naar de
periode in de barakken. Ben Manusama verbeeldt in zijn werk de
treinkapingen door Zuid-Molukkers in de jaren zeventig. Kim Pattiruhu
richtte haar lens in Indonesië op plekken vanwaar de Molukkers in 1951
naar Nederland vertrokken. Shelly Lapré laat onder meer (hut)koffers
zien.
Koffers
Die koffers staan volgens medecurator Roel Sanders (54) niet alleen
symbool voor de lange bootreis die de Molukkers maakten naar
Nederland, maar verwijzen ook naar de opvatting dat hun verblijf in
Nederland tijdelijk zou zijn. ‘Veel Molukse gezinnen hadden tientallen
jaren hun koffers klaar staan voor de terugreis naar de Molukken. Je
kunt je afvragen wat dat met de kinderen in die gezinnen heeft gedaan.’
Toevluchtsoord
De expositie ART IS A SHELTER: RUMAH (te zien tot en met zondag 12
januari 2020) is de eerste in een tentoonstellingenreeks met de titel ART
IS A SHELTER. Kunst als schuilplaats en toevluchtsoord. Voor elke editie
nodigt Odapark een groep kunstenaars uit. Centrale vraag is steeds in
hoeverre de aard van de groep invloed heeft op de kunst die zij maken.
Elke editie krijgt een eigen shelter, die nadien een plek in het Beeldenbos
van Odapark krijgt, om te beginnen de barak van RUMAH.
De reeks ART IS A SHELTER, voorlopig zijn er drie tweejaarlijkse edities
gepland, haakt aan op het actuele vluchtelingenthema en verwijst
daarnaast onder meer naar de positie van kunst in deze wereld. Kunst
kan immers ook als een shelter dienen.
Odapark, center for contemporary art
Merseloseweg 117
5801 CC Venray
0478 513 690
info@odapark.nl
Zie ook www.odapark.nl